Angola Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Angola Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Day off for Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
16 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, સોમવાર International Woman’s Day સાર્વજનિક રજા
23 માર્ચ, મંગળવાર Southern Africa Liberation Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Peace Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર May Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર National Hero Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Day off for National Hero Day સાર્વજનિક રજા
2 નવેમ્બર, મંગળવાર All Soul’s Day સાર્વજનિક રજા
11 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

Angola Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ