Angola Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Angola Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Day off for Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
4 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Liberation Movement Day સાર્વજનિક રજા
13 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival સાર્વજનિક રજા
8 માર્ચ, શુક્રવાર International Woman’s Day સાર્વજનિક રજા
23 માર્ચ, શનિવાર Southern Africa Liberation Day સાર્વજનિક રજા
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Peace Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, બુધવાર May Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર National Hero Day સાર્વજનિક રજા
17 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Day off for National Hero Day સાર્વજનિક રજા
2 નવેમ્બર, શનિવાર All Soul’s Day સાર્વજનિક રજા
11 નવેમ્બર, સોમવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ