யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் காலேண்டர் 2021

1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
13 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை Ramadan Start அனுசரிப்புகள்
13 மே, வியாழன் கிழமை Eid al-Fitr தேசிய விடுமுறை
11 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Hajj Season Begins/Arafat Day அனுசரிப்புகள்
20 ஜூலை, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Adha (Feast of Sacrifice) தேசிய விடுமுறை
10 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Al-Hijra (Islamic New Year) தேசிய விடுமுறை
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Mouloud தேசிய விடுமுறை
30 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Commemoration Day தேசிய விடுமுறை
2 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை National Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்
United Arab Emirates Holidays Calendar 2021