ಬೊಲಿವಿಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Epiphany ಹಬ್ಬ
22 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Plurinational State Foundation Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ Carnival / Shrove Tuesday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Feast of Candelaria ಹಬ್ಬ
28 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Carnival / Shrove Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ Father Day ಹಬ್ಬ
23 ಮಾರ್ಚ್, ಬುಧವಾರ Day of the Sea ಹಬ್ಬ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Maundy Thursday ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಹಬ್ಬ
15 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Labor Day / May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
27 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
16 ಜೂನ್, ಗುರುವಾರ Corpus Christi ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
21 ಜೂನ್, ಮಂಗಳವಾರ Aymara New Year Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ Flag Day ಹಬ್ಬ
12 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Indigenous Resistance’s Day ಹಬ್ಬ
2 ನವೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ All Saints Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್