ಬಹ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Eid al-Fitr ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಜುಲೈ, ಸೋಮವಾರ Arafat Day ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Adha ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Muharram ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Ashoora ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ The Prophet’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ National Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
Bahrain Holidays Calendar 2021