ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

7 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Ashura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
11 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Raksha Bandhan ಹಿಂದೂ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
18 ಆಗಸ್ಟ್, ಗುರುವಾರ Janmashtami ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
30 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Ganesh Chaturthi ಹಿಂದೂ ರಜಾದಿನಗಳು