ಆಗಸ್ಟ್ 2022 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾ

1 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Carnival Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಆಗಸ್ಟ್, ಮಂಗಳವಾರ Carnival Holiday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ