ಜನವರಿ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
9 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ National Children’s Day ಹಬ್ಬ
16 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Teacher’s Day ಹಬ್ಬ