जानेवारी 2021 कॅलेंडर - थाईलँड

1 जानेवारी, शुक्रवार New Year’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
1 जानेवारी, शुक्रवार Valentine’s Day पर्व
9 जानेवारी, शनिवार National Children’s Day पर्व
16 जानेवारी, शनिवार Teacher’s Day पर्व