Turkey Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Turkey Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
22 એપ્રિલ, શનિવાર Ramadan Feast Eve હૉફ ડે
23 એપ્રિલ, રવિવાર Ramadan Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
23 એપ્રિલ, રવિવાર National Sovereignty and Children’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 એપ્રિલ, સોમવાર Ramadan Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, મંગળવાર Ramadan Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, સોમવાર Labor and Solidarity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 મે, શુક્રવાર Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જૂન, બુધવાર Sacrifice Feast Eve હૉફ ડે
29 જૂન, ગુરૂવાર Sacrifice Feast રાાષ્ટ્રીય રજા
30 જૂન, શુક્રવાર Sacrifice Feast Day 2 રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જુલાઈ, શનિવાર Sacrifice Feast Day 3 રાાષ્ટ્રીય રજા
2 જુલાઈ, રવિવાર Sacrifice Feast Day 4 રાાષ્ટ્રીય રજા
15 જુલાઈ, શનિવાર Democracy and National Unity Day રાાષ્ટ્રીય રજા
30 ઑગસ્ટ, બુધવાર Victory Day રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ઑક્ટોબર, શનિવાર Republic Day Eve હૉફ ડે
29 ઑક્ટોબર, રવિવાર Republic Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 નવેમ્બર, શુક્રવાર Ataturk Memorial Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ