Romania Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Romania Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 જાન્યુઆરી, શનિવાર Day after New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 જાન્યુઆરી, રવિવાર Unification Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Constantin Brancusi Day તહેવાર
24 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Dragobete તહેવાર
1 માર્ચ, સોમવાર Mărțișor તહેવાર
8 માર્ચ, સોમવાર International Women’s Day તહેવાર
30 એપ્રિલ, શુક્રવાર Orthodox Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
1 મે, શનિવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
2 મે, રવિવાર Orthodox Easter Day રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
3 મે, સોમવાર Orthodox Easter Monday રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
9 મે, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
10 મે, સોમવાર Monarchy Day તહેવાર
1 જૂન, મંગળવાર Children’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 જૂન, ગુરૂવાર Orthodox Ascension Day તહેવાર, રૂઢિવાદી
20 જૂન, રવિવાર Orthodox Pentecost રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
21 જૂન, સોમવાર Orthodox Pentecost Monday રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
26 જૂન, શનિવાર Flag Day તહેવાર
29 જુલાઈ, ગુરૂવાર National Anthem Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર St Mary’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
30 નવેમ્બર, મંગળવાર St Andrew’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 ડિસેમ્બર, બુધવાર National holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ડિસેમ્બર, બુધવાર Constitution Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second day of Christmas રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર

Romania Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ