Poland Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Poland Holidays 2021 and Observances 2021.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, புதன் கிழமை Epiphany தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday அனுசரிப்புகள்
3 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday அனுசரிப்புகள்
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
5 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
2 மே, ஞாயிற்று கிழமை Day of the Flag அனுசரிப்புகள்
3 மே, திங்கள் கிழமை Constitution Day தேசிய விடுமுறை
23 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
26 மே, புதன் கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
3 ஜூன், வியாழன் கிழமை Corpus Christi தேசிய விடுமுறை
23 ஜூன், புதன் கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
15 ஆகஸ்ட், ஞாயிற்று கிழமை Assumption of Mary தேசிய விடுமுறை
1 நவம்பர், திங்கள் கிழமை All Saint’s Day தேசிய விடுமுறை
11 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Second Day of Christmas தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

Poland Holidays Calendar 2021

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்