Poland Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Poland Holidays 2020 and Observances 2020.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை Epiphany தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday அனுசரிப்புகள்
11 ஏப்ரல், சனி கிழமை Holy Saturday அனுசரிப்புகள்
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
13 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
2 மே, சனி கிழமை Day of the Flag அனுசரிப்புகள்
3 மே, ஞாயிற்று கிழமை Constitution Day தேசிய விடுமுறை
26 மே, செவ்வாய் கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
31 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
11 ஜூன், வியாழன் கிழமை Corpus Christi தேசிய விடுமுறை
23 ஜூன், செவ்வாய் கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
15 ஆகஸ்ட், சனி கிழமை Assumption of Mary தேசிய விடுமுறை
1 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை All Saint’s Day தேசிய விடுமுறை
11 நவம்பர், புதன் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், சனி கிழமை Second Day of Christmas தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்