Finland Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Finland Holidays 2021 and Observances 2021.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, புதன் கிழமை Epiphany தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
2 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
4 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
5 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, சனி கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
9 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
13 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
23 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday அனுசரிப்புகள்
6 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை All Saint’s Day தேசிய விடுமுறை
25 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Midsummer Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
26 ஜூன், சனி கிழமை Midsummer தேசிய விடுமுறை
14 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
6 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Eve சட்டப்படி மற்றும் வங்கி விடுமுறை
25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Boxing Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

Finland Holidays Calendar 2021

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்