Finland Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Finland Holidays 2021 and Observances 2021.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Epiphany ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
23 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Whit Sunday ಹಬ್ಬ
6 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ All Saint’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
25 ಜೂನ್, ಶುಕ್ರವಾರ Midsummer Eve ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
26 ಜೂನ್, ಶನಿವಾರ Midsummer ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ನವೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
6 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ Independence Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ

Finland Holidays Calendar 2021

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ