Bolivia Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Bolivia Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany તહેવાર
22 જાન્યુઆરી, બુધવાર Plurinational State Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Feast of Candelaria તહેવાર
4 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival / Shrove Tuesday રાાષ્ટ્રીય રજા
3 માર્ચ, સોમવાર Carnival / Shrove Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
19 માર્ચ, બુધવાર Father Day તહેવાર
23 માર્ચ, રવિવાર Day of the Sea તહેવાર
12 એપ્રિલ, શનિવાર Children’s Day તહેવાર
17 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday ઇસાઈ, તહેવાર
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ
1 મે, ગુરૂવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 મે, મંગળવાર Mother’s Day તહેવાર
19 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
21 જૂન, શનિવાર Aymara New Year Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 ઑગસ્ટ, બુધવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
17 ઑગસ્ટ, રવિવાર Flag Day તહેવાર
12 ઑક્ટોબર, રવિવાર Indigenous Resistance’s Day તહેવાર
2 નવેમ્બર, રવિવાર All Saints Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, ઇસાઈ

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ