Bolivia Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Bolivia Holidays 2025 and Observances 2025.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, సోమవారం Epiphany ఆచారము
22 జనవరి, బుధవారం Plurinational State Foundation Day జాతీయ సెలవు
2 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Feast of Candelaria ఆచారము
4 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం Carnival / Shrove Tuesday జాతీయ సెలవు
3 మార్చి, సోమవారం Carnival / Shrove Monday జాతీయ సెలవు
19 మార్చి, బుధవారం Father Day ఆచారము
23 మార్చి, ఆదివారం Day of the Sea ఆచారము
12 ఏప్రిల్, శనివారం Children’s Day ఆచారము
17 ఏప్రిల్, గురువారం Maundy Thursday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
18 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు ,క్రిస్టియన్
1 మే, గురువారం Labor Day / May Day జాతీయ సెలవు
27 మే, మంగళవారం Mother’s Day ఆచారము
19 జూన్, గురువారం Corpus Christi జాతీయ సెలవు
21 జూన్, శనివారం Aymara New Year Day జాతీయ సెలవు
6 ఆగస్టు, బుధవారం Independence Day జాతీయ సెలవు
17 ఆగస్టు, ఆదివారం Flag Day ఆచారము
12 అక్టోబర్, ఆదివారం Indigenous Resistance’s Day ఆచారము
2 నవంబర్, ఆదివారం All Saints Day జాతీయ సెలవు
25 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Day జాతీయ సెలవు ,క్రిస్టియన్

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి