Bermuda Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
11 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
15 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
16 જૂન, સોમવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Somer’s Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑગસ્ટ, રવિવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
1 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Halloween તહેવાર
11 નવેમ્બર, મંગળવાર Remembrance Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Boxing Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ