Bermuda Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Bermuda Holidays 2025 and Observances 2025.

తేదీ పేరు ప్రకారం
1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
18 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
20 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
11 మే, ఆదివారం Mother’s Day ఆచారము
15 జూన్, ఆదివారం Father’s Day ఆచారము
16 జూన్, సోమవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
1 ఆగస్టు, శుక్రవారం Somer’s Day పబ్లిక్ సెలవు
31 ఆగస్టు, ఆదివారం Emancipation Day పబ్లిక్ సెలవు
1 సెప్టెంబర్, సోమవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
31 అక్టోబర్, శుక్రవారం Halloween ఆచారము
11 నవంబర్, మంగళవారం Remembrance Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, బుధవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శుక్రవారం Boxing Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, బుధవారం New Year’s Eve ఆచారము

సెలవలు మరియు ఆచారాలు చుడండి