Benin Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Benin Holidays 2025 and Observances 2025.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day பொது விடுமுறை
10 ஜனவரி, வெள்ளி கிழமை Vodoun Festival பொது விடுமுறை
16 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை Day of Remembrance தேசிய விடுமுறை
28 பிப்ரவரி, வெள்ளி கிழமை People’s Sovereignty Day தேசிய நாட்கள்
8 மார்ச், சனி கிழமை Women’s Day தேசிய நாட்கள்
31 மார்ச், திங்கள் கிழமை Korité பொது விடுமுறை
21 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday பொது விடுமுறை
1 மே, வியாழன் கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
11 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
29 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day பொது விடுமுறை
9 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday பொது விடுமுறை
15 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
7 ஜூலை, திங்கள் கிழமை Tabaski பொது விடுமுறை
1 ஆகஸ்ட், வெள்ளி கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், வெள்ளி கிழமை Assumption of Mary பொது விடுமுறை
5 செப்டம்பர், வெள்ளி கிழமை Maouloud பொது விடுமுறை
1 நவம்பர், சனி கிழமை All Saint’s Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்