Benin Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Benin Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
10 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Vodoun Festival સાર્વજનિક રજા
16 જાન્યુઆરી, સોમવાર Day of Remembrance રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર People’s Sovereignty Day રાષ્ટ્ર દિવસ
8 માર્ચ, બુધવાર Women’s Day રાષ્ટ્ર દિવસ
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
22 એપ્રિલ, શનિવાર Korité સાર્વજનિક રજા
1 મે, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
14 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
18 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
29 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
29 જુલાઈ, શનિવાર Tabaski સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
27 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Maouloud સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, બુધવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ