Barbados Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of Barbados Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
21 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Errol Barrow Day સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Valentine’s Day તહેવાર
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
4 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, બુધવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Labor Day / May Day સાર્વજનિક રજા
9 મે, રવિવાર Mothers’ Day તહેવાર
23 મે, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
24 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
20 જૂન, રવિવાર Fathers’ Day તહેવાર
1 ઑગસ્ટ, રવિવાર Emancipation Day સાર્વજનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, સોમવાર Kadooment Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, રવિવાર Halloween તહેવાર
30 નવેમ્બર, મંગળવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Old Year’s Night/ New Year’s Eve તહેવાર

Barbados Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ