American Samoa Holidays 2021 and Observances 2021

Get here the updated list of American Samoa Holidays 2021 and Observances 2021.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
18 જાન્યુઆરી, સોમવાર Martin Luther King Jr. Day સાર્વજનિક રજા
15 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર President’s Day સાર્વજનિક રજા
2 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
17 એપ્રિલ, શનિવાર Flag Day સાર્વજનિક રજા
31 મે, સોમવાર Memorial Day સાર્વજનિક રજા
4 જુલાઈ, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
16 જુલાઈ, શુક્રવાર Manu’a Cession Day સાર્વજનિક રજા
6 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Labor Day સાર્વજનિક રજા
11 ઑક્ટોબર, સોમવાર Columbus Day સાર્વજનિક રજા
11 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Veteran’s Day સાર્વજનિક રજા
25 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Thanksgiving સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા

American Samoa Holidays Calendar 2021

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ