இந்தியா காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை புத்தாண்டு தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
26 ஜனவரி, புதன் கிழமை குடியரசு தினம் அரசு விடுமுறை
5 பிப்ரவரி, சனி கிழமை வசந்த் பஞ்சமி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
15 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை ஹசரத் அலியின் பிறந்தநாள் தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
16 பிப்ரவரி, புதன் கிழமை குரு ரவிதாஸ் ஜெயந்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
19 பிப்ரவரி, சனி கிழமை சிவாஜி ஜெயந்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
26 பிப்ரவரி, சனி கிழமை மகரிஷி தயானந்த சரஸ்வதி ஜெயந்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
28 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை ஷாப்-ஈ-மேரேஜ் கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை மஹா சிவராத்திரி அரசு விடுமுறை
17 மார்ச், வியாழன் கிழமை ஹோலிகா தான் தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
18 மார்ச், வெள்ளி கிழமை ஹோலி அரசு விடுமுறை
19 மார்ச், சனி கிழமை ஷாப்-ஈ-பாரத் கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை உகாதி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
10 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை ராமா நவமி அரசு விடுமுறை
14 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை வைசாகி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
14 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை அம்பேத்கர் ஜெயந்தி அனுசரிப்புகள்
14 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை மகாவீர் ஜெயந்தி பொது விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை ஹிமாச்சல் தினம் மாநில விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை விஷு மாநில விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை குட் ஃப்ரைடே அரசு விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை ஈஸ்டர் தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
29 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை ஜமாத்-உல்-வித தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை மகாராஷ்டிரா தினம் மாநில விடுமுறை
7 மே, சனி கிழமை ரபீந்தரநாத் தகுர் ஜெயந்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
2 ஜூன், வியாழன் கிழமை மஹாரான பிரதாப் ஜெயந்தி மாநில விடுமுறை
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை ஈத் உல்-அதா/பக்ரீத் அரசு விடுமுறை
9 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை முஹரம்/ஆஷுரா அரசு விடுமுறை
11 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை ரக்ஷா பந்தன் தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
15 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை சுதந்திர தினம் அரசு விடுமுறை
16 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை பார்சி புத்தாண்டு தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
18 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை ஜனமாஸ்டமி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
31 ஆகஸ்ட், புதன் கிழமை விநாயக சதுர்த்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
2 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை காந்தி ஜெயந்தி அரசு விடுமுறை
5 அக்டோபர், புதன் கிழமை தசேரா அரசு விடுமுறை
9 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை மகரிஷி வால்மீகி ஜெயந்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
9 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை மிலாத் உன்-நபி/ஈத்-இ-மிலாத் அரசு விடுமுறை
13 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை கரக் சதுர்த்தி தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
24 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை தீபாவளி அரசு விடுமுறை
26 அக்டோபர், புதன் கிழமை கோவர்தன் பூஜா தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
30 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை சட் பூஜா தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை
1 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை ஹரியானா தினம் மாநில விடுமுறை
8 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை குரு நானக் ஜெயந்தி பொது விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை கிறிஸ்துமஸ் ஈவினிங் தடைசெய்யப்பட்ட விடுமுறை