భారతదేశము క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం నూతన సంవత్సర దినం పరిమితం చేయబడిన సెలవు
26 జనవరి, బుధవారం గణతంత్ర దినోత్సవం గెజిటెడ్ సెలవు
5 ఫిబ్రవరి, శనివారం వసంత పంచమి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
15 ఫిబ్రవరి, మంగళవారం హజ్రత్ అలీ పుట్టినరోజు పరిమితం చేయబడిన సెలవు
16 ఫిబ్రవరి, బుధవారం గురు రవిదాస్ జయంతి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
19 ఫిబ్రవరి, శనివారం శివాజీ జయంతి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
26 ఫిబ్రవరి, శనివారం మహర్షి దయానంద్ సరస్వతి జయంతి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
28 ఫిబ్రవరి, సోమవారం షాబ్ ఇ-మెరాజ్ ఆప్షనల్ సెలవు
1 మార్చి, మంగళవారం మహా శివరాత్రి/శివరాత్రి గెజిటెడ్ సెలవు
17 మార్చి, గురువారం హోలికా దహన్ పరిమితం చేయబడిన సెలవు
18 మార్చి, శుక్రవారం హోలీ గెజిటెడ్ సెలవు
19 మార్చి, శనివారం షబ్-ఎ-బారత్ ఆప్షనల్ సెలవు
1 ఏప్రిల్, శుక్రవారం ఉగాది పరిమితం చేయబడిన సెలవు
10 ఏప్రిల్, ఆదివారం శ్రీరామ నవమి గెజిటెడ్ సెలవు
14 ఏప్రిల్, గురువారం వైశాఖి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
14 ఏప్రిల్, గురువారం అంబేద్కర్ జయంతి ఆచారము
14 ఏప్రిల్, గురువారం మహావీర్ జయంతి పబ్లిక్ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం హిమాచల్ దినోత్సవం రాష్ట్ర సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం విషు రాష్ట్ర సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రైడే గెజిటెడ్ సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం ఈస్టర్ పరిమితం చేయబడిన సెలవు
29 ఏప్రిల్, శుక్రవారం జమాత్-ఉల్-విదా పరిమితం చేయబడిన సెలవు
1 మే, ఆదివారం మహారాష్ట్ర దినోత్సవం రాష్ట్ర సెలవు
7 మే, శనివారం రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
2 జూన్, గురువారం మహారాణా ప్రతాప్ జయంతి రాష్ట్ర సెలవు
10 జూ, ఆదివారం ఈద్ ఉల్-అధా/బక్రీద్ గెజిటెడ్ సెలవు
9 ఆగస్టు, మంగళవారం ముహర్రం/ఆషురా గెజిటెడ్ సెలవు
11 ఆగస్టు, గురువారం రక్షా బంధన్ పరిమితం చేయబడిన సెలవు
15 ఆగస్టు, సోమవారం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం గెజిటెడ్ సెలవు
16 ఆగస్టు, మంగళవారం పార్సీ నూతన సంవత్సరం పరిమితం చేయబడిన సెలవు
18 ఆగస్టు, గురువారం జన్మాష్టమి (స్మార్త) పరిమితం చేయబడిన సెలవు
31 ఆగస్టు, బుధవారం గణేష్ చతుర్థి/వినాయక చతుర్థి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
2 అక్టోబర్, ఆదివారం గాంధీ జయంతి గెజిటెడ్ సెలవు
5 అక్టోబర్, బుధవారం దసరా గెజిటెడ్ సెలవు
9 అక్టోబర్, ఆదివారం మహర్షి వాల్మీకి జయంతి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
9 అక్టోబర్, ఆదివారం మిలాద్ అన్-నబీ/ఈద్-ఎ-మిలాద్ గెజిటెడ్ సెలవు
13 అక్టోబర్, గురువారం కారక చతుర్థి పరిమితం చేయబడిన సెలవు
24 అక్టోబర్, సోమవారం దీపావళి గెజిటెడ్ సెలవు
26 అక్టోబర్, బుధవారం గోవర్ధన్ పూజ పరిమితం చేయబడిన సెలవు
30 అక్టోబర్, ఆదివారం ఛత్ పూజ పరిమితం చేయబడిన సెలవు
1 నవంబర్, మంగళవారం హర్యానా దినోత్సవం రాష్ట్ర సెలవు
8 నవంబర్, మంగళవారం గురునానక్ జయంతి పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం క్రిస్మస్ సాయంత్రం పరిమితం చేయబడిన సెలవు