ರಷ್ಯಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
2 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ New Year Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಜನವರಿ, ಸೋಮವಾರ New Year Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ New Year Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
7 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Orthodox Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
8 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Old New Year ಹಬ್ಬ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಸೋಮವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
23 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Defender of the Fatherland Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
27 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ Special Operations Forces Day ಹಬ್ಬ
1 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Isra and Mi’raj ಮುಸ್ಲಿಂ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ International Women’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Ramadan starts ಮುಸ್ಲಿಂ
28 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Lailat al-Qadr ಮುಸ್ಲಿಂ
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Spring and Labor Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr ಮುಸ್ಲಿಂ
9 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Victory Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
12 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Russia Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ಮುಸ್ಲಿಂ
30 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Muharram ಮುಸ್ಲಿಂ
1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Day of Knowledge ಹಬ್ಬ
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ The Prophet’s Birthday ಮುಸ್ಲಿಂ
4 ನವೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Unity Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು