பாகிஸ்தான் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 ஜனவரி, சனி கிழமை January 1 Bank Holiday வங்கி விடுமுறை
5 பிப்ரவரி, சனி கிழமை Kashmir Day பொது விடுமுறை
28 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Shab e-Meraj கட்டாயமற்ற விடுமுறை
19 மார்ச், சனி கிழமை Shab e-Barat கட்டாயமற்ற விடுமுறை
23 மார்ச், புதன் கிழமை Pakistan Day பொது விடுமுறை
2 ஏப்ரல், சனி கிழமை Ramadan பொது விடுமுறை
14 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை Baisakhi கட்டாயமற்ற விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday அனுசரிப்புகள்
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
2 மே, திங்கள் கிழமை Eid-ul-Fitr பொது விடுமுறை
8 மே, ஞாயிற்று கிழமை Buddha Purnima கட்டாயமற்ற விடுமுறை
1 ஜூலை, வெள்ளி கிழமை July 1 Bank Holiday வங்கி விடுமுறை
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Adha பொது விடுமுறை
7 ஆகஸ்ட், ஞாயிற்று கிழமை Ashura பொது விடுமுறை
11 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Raksha Bandhan இந்து விடுமுறை
14 ஆகஸ்ட், ஞாயிற்று கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை
18 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Janmashtami கட்டாயமற்ற விடுமுறை
30 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Ganesh Chaturthi இந்து விடுமுறை
6 செப்டம்பர், செவ்வாய் கிழமை Defence Day அனுசரிப்புகள்
26 செப்டம்பர், திங்கள் கிழமை First Day of Navaratri இந்து விடுமுறை
4 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Dussehra கட்டாயமற்ற விடுமுறை
8 அக்டோபர், சனி கிழமை Eid Milad un-Nabi பொது விடுமுறை
9 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Birthday of Guru Balmik Sawami Ji கட்டாயமற்ற விடுமுறை
24 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை Diwali/Deepavali கட்டாயமற்ற விடுமுறை
8 நவம்பர், செவ்வாய் கிழமை Guru Nanak’s Birthday கட்டாயமற்ற விடுமுறை
9 நவம்பர், புதன் கிழமை Iqbal Day அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Quaid-e-Azam Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை Day After Christmas (Christians only) கட்டாயமற்ற விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்