फेनलँड कॅलेंडर 2022

1 जानेवारी, शनिवार New Year’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
6 जानेवारी, गुरूवार Epiphany राष्ट्रीय सुट्ट्या
14 फेब्रुवारी, सोमवार Valentine’s Day पर्व
15 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday राष्ट्रीय सुट्ट्या
17 एप्रिल, रविवार Easter Sunday पर्व
18 एप्रिल, सोमवार Easter Monday राष्ट्रीय सुट्ट्या
1 मे, रविवार May Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
8 मे, रविवार Mother’s Day पर्व
26 मे, गुरूवार Ascension Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
5 जून, रविवार Whit Sunday पर्व
5 जून, रविवार All Saint’s Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
24 जून, शुक्रवार Midsummer Eve डी फेक्टो आणि बँक हॉलिडे
25 जून, शनिवार Midsummer राष्ट्रीय सुट्ट्या
13 नोव्हेंबर, रविवार Father’s Day पर्व
6 डिसेंबर, मंगळवार Independence Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
24 डिसेंबर, शनिवार Christmas Eve डी फेक्टो आणि बँक हॉलिडे
25 डिसेंबर, रविवार Christmas Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
26 डिसेंबर, सोमवार Boxing Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 डिसेंबर, शनिवार New Year’s Eve पर्व