बरमूडा कॅलेंडर 2022

1 जानेवारी, शनिवार New Year’s Day सार्वजनिक सुट्टी
14 फेब्रुवारी, सोमवार Valentine’s Day पर्व
15 एप्रिल, शुक्रवार Good Friday सार्वजनिक सुट्टी
17 एप्रिल, रविवार Easter Sunday पर्व
8 मे, रविवार Mother’s Day पर्व
19 जून, रविवार Father’s Day पर्व
20 जून, सोमवार National Heroes Day सार्वजनिक सुट्टी
28 जुलै, गुरूवार Emancipation Day सार्वजनिक सुट्टी
29 जुलै, शुक्रवार Somer’s Day सार्वजनिक सुट्टी
5 सप्टेंबर, सोमवार Labour Day सार्वजनिक सुट्टी
31 ऑक्टोबर, सोमवार Halloween पर्व
11 नोव्हेंबर, शुक्रवार Remembrance Day सार्वजनिक सुट्टी
24 डिसेंबर, शनिवार Christmas Eve पर्व
25 डिसेंबर, रविवार Christmas Day सार्वजनिक सुट्टी
26 डिसेंबर, सोमवार Boxing Day राष्ट्रीय सुट्ट्या
31 डिसेंबर, शनिवार New Year’s Eve पर्व