ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2020

1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
10 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Bangabandhu Homecoming Day ಹಬ್ಬ
8 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶನಿವಾರ Maghi Purnima ಹಬ್ಬ
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Maha Shivaratri ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
21 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Language Martyrs’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಬುಧವಾರ Ash Wednesday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
2 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ National Flag Day ಹಬ್ಬ
17 ಮಾರ್ಚ್, ಮಂಗಳವಾರ Sheikh Mujibur Rahman’s Birthday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
22 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ Shab-e-Meraj ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
26 ಮಾರ್ಚ್, ಗುರುವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
8 ಏಪ್ರಿಲ್, ಬುಧವಾರ Shab e-Barat ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಏಪ್ರಿಲ್, ಗುರುವಾರ Maundy Thursday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
10 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
11 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
12 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
13 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
14 ಏಪ್ರಿಲ್, ಮಂಗಳವಾರ Bengali New Year ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶುಕ್ರವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Buddha Purnima/Vesak ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
10 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
19 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Shab-e-qadr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Eid ul-Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
1 ಜುಲೈ, ಬುಧವಾರ July 1 Bank Holiday ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ
31 ಜುಲೈ, ಶುಕ್ರವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ National Mourning Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
29 ಆಗಸ್ಟ್, ಶನಿವಾರ Ashura ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Mahalaya ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
26 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Durga Puja ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
30 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Eid e-Milad-un Nabi ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
14 ನವೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Lakshmi Puja ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Victory Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Eve ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Boxing Day ಪರ್ಯಾಯ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ New Year’s Eve ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ