ಬಹ್ರೇನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2022

1 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ New Year ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಮೇ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Fitr ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
4 ಮೇ, ಬುಧವಾರ Eid al-Fitr Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
9 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Arafat Day ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ
10 ಜುಲೈ, ಭಾನುವಾರ Eid al-Adha ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
30 ಜುಲೈ, ಶನಿವಾರ Muharram ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
8 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ Ashoora ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
8 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ The Prophet’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
16 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು