ऑक्टोबर 2022 कॅलेंडर - ब्राझिल

12 ऑक्टोबर, बुधवार Our Lady of Aparecida / Children’s Day in Brazil राष्ट्रीय सुट्ट्या
15 ऑक्टोबर, शनिवार Teacher’s Day पर्व
28 ऑक्टोबर, शुक्रवार Public Service वैक्लपिक सुट्ट्या