ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ನೈಜೀರಿಯಾ

1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ National Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Id el Maulud ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ