மே 2020 காலேண்டர் - தென் ஆப்பிரிக்கா

1 மே, வெள்ளி கிழமை Worker’s Day பொது விடுமுறை
10 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
19 மே, செவ்வாய் கிழமை Laylatul Qadr / Night of Power முஸ்லீம்
21 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day அனுசரிப்புகள்
25 மே, திங்கள் கிழமை Eid ul Fitr முஸ்லீம்
31 மே, ஞாயிற்று கிழமை Pentecost அனுசரிப்புகள்