Thailand Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Thailand Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 જાન્યુઆરી, શનિવાર National Children’s Day તહેવાર
16 જાન્યુઆરી, સોમવાર Teacher’s Day તહેવાર
22 જાન્યુઆરી, રવિવાર Chinese Lunar New Year’s Day તહેવાર
23 જાન્યુઆરી, સોમવાર Second day of Chinese Lunar New Year તહેવાર
24 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Third day of Chinese Lunar New Year તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
6 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Chakri Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Songkran રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, સોમવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
4 મે, ગુરૂવાર Coronation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 જૂન, શનિવાર Queen Suthida’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
28 જુલાઈ, શુક્રવાર King Vajiralongkorn’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
12 ઑગસ્ટ, શનિવાર The Queen’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
13 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Anniversary of the Death of King Bhumibol રાાષ્ટ્રીય રજા
23 ઑક્ટોબર, સોમવાર Chulalongkorn Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Halloween તહેવાર
5 ડિસેમ્બર, મંગળવાર King Bhumibol’s Birthday રાાષ્ટ્રીય રજા
10 ડિસેમ્બર, રવિવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day તહેવાર
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve રાાષ્ટ્રીય રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ