Sweden Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Sweden Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
5 જાન્યુઆરી, રવિવાર Twelfth Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
19 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday ડી ફેક્ટો હોલિડે
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday સાર્વજનિક રજા
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
30 એપ્રિલ, બુધવાર Walpurgis Night ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
1 મે, ગુરૂવાર May 1st સાર્વજનિક રજા
25 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
29 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
6 જૂન, શુક્રવાર National day સાર્વજનિક રજા
7 જૂન, શનિવાર Pentecost Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
8 જૂન, રવિવાર Whit Sunday સાર્વજનિક રજા
20 જૂન, શુક્રવાર Midsummer Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે
21 જૂન, શનિવાર Midsummer Day સાર્વજનિક રજા
31 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર All Saint’s Eve ડી ફેક્ટો હૉફ હોલિડે
1 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
9 નવેમ્બર, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
30 નવેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
7 ડિસેમ્બર, રવિવાર Second Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
14 ડિસેમ્બર, રવિવાર Third Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
21 ડિસેમ્બર, રવિવાર Fourth Advent Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve ડી ફેક્ટો હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve ડી ફેક્ટો એંડ બેૈંક હોલિડે

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ