South Africa Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of South Africa Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
27 જાન્યુઆરી, સોમવાર Isra and Mi’raj મુસ્લિમ
21 માર્ચ, શુક્રવાર Human Rights Day સામાન્ય રજા
26 માર્ચ, બુધવાર Laylatul Qadr / Night of Power મુસ્લિમ
31 માર્ચ, સોમવાર Eid ul Fitr મુસ્લિમ
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
19 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
21 એપ્રિલ, સોમવાર Family Day સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, રવિવાર Freedom Day સાર્વજનિક રજા
1 મે, ગુરૂવાર Worker’s Day સાર્વજનિક રજા
11 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
29 મે, ગુરૂવાર Ascension Day તહેવાર
7 જૂન, શનિવાર Eid ul Adha મુસ્લિમ
8 જૂન, રવિવાર Pentecost તહેવાર
15 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
16 જૂન, સોમવાર Youth Day સાર્વજનિક રજા
27 જૂન, શુક્રવાર Muharram/Islamic New Year મુસ્લિમ
18 જુલાઈ, શુક્રવાર Nelson Mandela Day તહેવાર
9 ઑગસ્ટ, શનિવાર National Women’s Day સાર્વજનિક રજા
5 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Milad un Nabi / Mawlid મુસ્લિમ
24 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Heritage Day સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day તહેવાર
16 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Day of Reconciliation સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Day of Goodwill સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ