South Africa Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of South Africa Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
1 માર્ચ, મંગળવાર Isra and Mi’raj મુસ્લિમ
21 માર્ચ, સોમવાર Human Rights Day સામાન્ય રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
16 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Family Day સાર્વજનિક રજા
27 એપ્રિલ, બુધવાર Freedom Day સાર્વજનિક રજા
28 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Laylatul Qadr / Night of Power મુસ્લિમ
1 મે, રવિવાર Worker’s Day સાર્વજનિક રજા
3 મે, મંગળવાર Eid ul Fitr મુસ્લિમ
8 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
26 મે, ગુરૂવાર Ascension Day તહેવાર
5 જૂન, રવિવાર Pentecost તહેવાર
16 જૂન, ગુરૂવાર Youth Day સાર્વજનિક રજા
19 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
10 જુલાઈ, રવિવાર Eid ul Adha મુસ્લિમ
18 જુલાઈ, સોમવાર Nelson Mandela Day તહેવાર
30 જુલાઈ, શનિવાર Muharram/Islamic New Year મુસ્લિમ
9 ઑગસ્ટ, મંગળવાર National Women’s Day સાર્વજનિક રજા
24 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Heritage Day સાર્વજનિક રજા
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર Milad un Nabi / Mawlid મુસ્લિમ
1 નવેમ્બર, મંગળવાર All Saint’s Day તહેવાર
16 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Day of Reconciliation સાર્વજનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર Day of Goodwill સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ