Russia Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Russia Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
3 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર New Year Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
7 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Orthodox Christmas Day રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
8 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
14 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Old New Year તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
23 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Defender of the Fatherland Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Special Operations Forces Day તહેવાર
1 માર્ચ, મંગળવાર Isra and Mi’raj મુસ્લિમ
8 માર્ચ, મંગળવાર International Women’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 એપ્રિલ, રવિવાર Ramadan starts મુસ્લિમ
28 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Lailat al-Qadr મુસ્લિમ
1 મે, રવિવાર Spring and Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 મે, મંગળવાર Eid al-Fitr મુસ્લિમ
9 મે, સોમવાર Victory Day રાાષ્ટ્રીય રજા
12 જૂન, રવિવાર Russia Day રાાષ્ટ્રીય રજા
10 જુલાઈ, રવિવાર Eid al-Adha મુસ્લિમ
30 જુલાઈ, શનિવાર Muharram મુસ્લિમ
1 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Day of Knowledge તહેવાર
8 ઑક્ટોબર, શનિવાર The Prophet’s Birthday મુસ્લિમ
4 નવેમ્બર, શુક્રવાર Unity Day રાાષ્ટ્રીય રજા

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ