Romania Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Romania Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Day after New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 જાન્યુઆરી, બુધવાર Unification Day રાાષ્ટ્રીય રજા
19 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Constantin Brancusi Day તહેવાર
24 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Dragobete તહેવાર
1 માર્ચ, શુક્રવાર Mărțișor તહેવાર
8 માર્ચ, શુક્રવાર International Women’s Day તહેવાર
1 મે, બુધવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 મે, શુક્રવાર Orthodox Good Friday રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
5 મે, રવિવાર Orthodox Easter Day રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
5 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
6 મે, સોમવાર Orthodox Easter Monday રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
10 મે, શુક્રવાર Monarchy Day તહેવાર
12 મે, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
1 જૂન, શનિવાર Children’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 જૂન, ગુરૂવાર Orthodox Ascension Day તહેવાર, રૂઢિવાદી
23 જૂન, રવિવાર Orthodox Pentecost રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
24 જૂન, સોમવાર Orthodox Pentecost Monday રાષ્ટ્રીય રજા, રૂઢિવાદી
26 જૂન, બુધવાર Flag Day તહેવાર
29 જુલાઈ, સોમવાર National Anthem Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, ગુરૂવાર St Mary’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Halloween તહેવાર
30 નવેમ્બર, શનિવાર St Andrew’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 ડિસેમ્બર, રવિવાર National holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ડિસેમ્બર, રવિવાર Constitution Day તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Second day of Christmas રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ