Romania Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Romania Holidays 2019 and Observances 2019.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, செவ்வாய் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
2 ஜனவரி, புதன் கிழமை Day after New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
24 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை Unification Day தேசிய விடுமுறை
19 பிப்ரவரி, செவ்வாய் கிழமை Constantin Brancusi Day அனுசரிப்புகள்
24 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Dragobete அனுசரிப்புகள்
1 மார்ச், வெள்ளி கிழமை Mărțișor அனுசரிப்புகள்
8 மார்ச், வெள்ளி கிழமை International Women’s Day அனுசரிப்புகள்
26 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Orthodox Good Friday தேசிய விடுமுறை, வைதீகமான
28 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Orthodox Easter Day தேசிய விடுமுறை, வைதீகமான
29 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Orthodox Easter Monday தேசிய விடுமுறை, வைதீகமான
1 மே, புதன் கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
5 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
10 மே, வெள்ளி கிழமை Monarchy Day அனுசரிப்புகள்
12 மே, ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
1 ஜூன், சனி கிழமை Children’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜூன், வியாழன் கிழமை Orthodox Ascension Day அனுசரிப்புகள், வைதீகமான
16 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Orthodox Pentecost தேசிய விடுமுறை, வைதீகமான
17 ஜூன், திங்கள் கிழமை Orthodox Pentecost Monday தேசிய விடுமுறை, வைதீகமான
26 ஜூன், புதன் கிழமை Flag Day அனுசரிப்புகள்
29 ஜூலை, திங்கள் கிழமை National Anthem Day அனுசரிப்புகள்
15 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை St Mary’s Day தேசிய விடுமுறை
31 அக்டோபர், வியாழன் கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்
30 நவம்பர், சனி கிழமை St Andrew’s Day தேசிய விடுமுறை
1 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை National holiday தேசிய விடுமுறை
8 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Constitution Day அனுசரிப்புகள்
24 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், புதன் கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Second day of Christmas தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்