Portugal Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Portugal Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
4 માર્ચ, મંગળવાર Carnival / Shrove Tuesday વૈક્લપિક રજા
19 માર્ચ, બુધવાર St. Joseph’s Day સંટરેમ
19 માર્ચ, બુધવાર Father’s Day તહેવાર
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Daylight Saving Time starts રાાષ્ટ્રીય રજા
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, શુક્રવાર Liberty Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
4 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
12 મે, સોમવાર St. Joana’s Day નગરપાલિકા રજા
22 મે, ગુરૂવાર Leiria Day નગરપાલિકા રજા
23 મે, શુક્રવાર Portalegre Day નગરપાલિકા રજા
29 મે, ગુરૂવાર Ascension Day નગરપાલિકા રજા
6 જૂન, શુક્રવાર Our Lady of Mércoles નગરપાલિકા રજા
9 જૂન, સોમવાર Azores Day અજોરેસ ડે
10 જૂન, મંગળવાર Portugal Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 જૂન, શુક્રવાર St. Anthony’s Day નગરપાલિકા રજા
19 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
24 જૂન, મંગળવાર St. John’s Day નગરપાલિકા રજા
29 જૂન, રવિવાર St. Peter’s Day નગરપાલિકા રજા
4 જુલાઈ, શુક્રવાર St. Elizabeth’s Day નગરપાલિકા રજા
15 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑગસ્ટ, બુધવાર Our Lady of Sorrows નગરપાલિકા રજા
22 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Our Lady of Graces નગરપાલિકા રજા
7 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર Faro Day નગરપાલિકા રજા
15 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Birth of Bocage નગરપાલિકા રજા
21 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર St. Matthew’s Day નગરપાલિકા રજા
5 ઑક્ટોબર, રવિવાર Republic Implantation રાાષ્ટ્રીય રજા
1 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 નવેમ્બર, ગુરૂવાર Foral of Sancho I નગરપાલિકા રજા
1 ડિસેમ્બર, સોમવાર Restoration of Independence રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ડિસેમ્બર, સોમવાર Feast of the Immaculate Conception રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ