Portugal Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Portugal Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Valentine’s Day તહેવાર
21 ફેબ્રુઆરી, મંગળવાર Carnival / Shrove Tuesday વૈક્લપિક રજા
19 માર્ચ, રવિવાર St. Joseph’s Day સંટરેમ
19 માર્ચ, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Daylight Saving Time starts રાાષ્ટ્રીય રજા
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, મંગળવાર Liberty Day રાાષ્ટ્રીય રજા
25 એપ્રિલ, મંગળવાર Our Lady of Mércoles નગરપાલિકા રજા
1 મે, સોમવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
7 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
12 મે, શુક્રવાર St. Joana’s Day નગરપાલિકા રજા
18 મે, ગુરૂવાર Ascension Day નગરપાલિકા રજા
22 મે, સોમવાર Leiria Day નગરપાલિકા રજા
23 મે, મંગળવાર Portalegre Day નગરપાલિકા રજા
29 મે, સોમવાર Azores Day અજોરેસ ડે
8 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
10 જૂન, શનિવાર Portugal Day રાાષ્ટ્રીય રજા
13 જૂન, મંગળવાર St. Anthony’s Day નગરપાલિકા રજા
24 જૂન, શનિવાર St. John’s Day નગરપાલિકા રજા
29 જૂન, ગુરૂવાર St. Peter’s Day નગરપાલિકા રજા
4 જુલાઈ, મંગળવાર St. Elizabeth’s Day નગરપાલિકા રજા
15 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
20 ઑગસ્ટ, રવિવાર Our Lady of Sorrows નગરપાલિકા રજા
22 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Our Lady of Graces નગરપાલિકા રજા
7 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર Faro Day નગરપાલિકા રજા
15 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર Birth of Bocage નગરપાલિકા રજા
21 સપ્ટેમ્બર, ગુરૂવાર St. Matthew’s Day નગરપાલિકા રજા
5 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Republic Implantation રાાષ્ટ્રીય રજા
1 નવેમ્બર, બુધવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
27 નવેમ્બર, સોમવાર Foral of Sancho I નગરપાલિકા રજા
1 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Restoration of Independence રાાષ્ટ્રીય રજા
8 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Feast of the Immaculate Conception રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ