Poland Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Poland Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, સોમવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
19 એપ્રિલ, શનિવાર Holy Saturday તહેવાર
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
21 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, ગુરૂવાર Labor Day / May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 મે, શુક્રવાર Day of the Flag તહેવાર
3 મે, શનિવાર Constitution Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 મે, સોમવાર Mother’s Day તહેવાર
8 જૂન, રવિવાર Whit Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
19 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
23 જૂન, સોમવાર Father’s Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
1 નવેમ્બર, શનિવાર All Saint’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
11 નવેમ્બર, મંગળવાર Independence Day રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Second Day of Christmas રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ