Poland Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Poland Holidays 2024 and Observances 2024.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
6 ஜனவரி, சனி கிழமை Epiphany தேசிய விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, புதன் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
1 மார்ச், வெள்ளி கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
29 மார்ச், வெள்ளி கிழமை Good Friday அனுசரிப்புகள்
30 மார்ச், சனி கிழமை Holy Saturday அனுசரிப்புகள்
31 மார்ச், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
1 மே, புதன் கிழமை Labor Day / May Day தேசிய விடுமுறை
2 மே, வியாழன் கிழமை Day of the Flag அனுசரிப்புகள்
3 மே, வெள்ளி கிழமை Constitution Day தேசிய விடுமுறை
19 மே, ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
26 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
30 மே, வியாழன் கிழமை Corpus Christi தேசிய விடுமுறை
23 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
15 ஆகஸ்ட், வியாழன் கிழமை Assumption of Mary தேசிய விடுமுறை
1 நவம்பர், வெள்ளி கிழமை All Saint’s Day தேசிய விடுமுறை
11 நவம்பர், திங்கள் கிழமை Independence Day தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், புதன் கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Second Day of Christmas தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், செவ்வாய் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்