Ireland Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Ireland Holidays 2023 and Observances 2023.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, રવિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
17 માર્ચ, શુક્રવાર St. Patrick’s Day રાષ્ટ્ર દિવસ
7 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
9 એપ્રિલ, રવિવાર Easter તહેવાર
10 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, સોમવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, સોમવાર June Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
7 ઑગસ્ટ, સોમવાર August Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
30 ઑક્ટોબર, સોમવાર October Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, સોમવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, મંગળવાર St. Stephen’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, રવિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ