Ireland Holidays 2020 and Observances 2020

Get here the updated list of Ireland Holidays 2020 and Observances 2020.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, புதன் கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
17 மார்ச், செவ்வாய் கிழமை St. Patrick’s Day தேசிய நாட்கள்
10 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday அனுசரிப்புகள்
12 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter அனுசரிப்புகள்
13 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
4 மே, திங்கள் கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
1 ஜூன், திங்கள் கிழமை June Bank Holiday தேசிய விடுமுறை
3 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை August Bank Holiday தேசிய விடுமுறை
26 அக்டோபர், திங்கள் கிழமை October Bank Holiday தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், சனி கிழமை St. Stephen’s Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், வியாழன் கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்