Ireland Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Ireland Holidays 2019 and Observances 2019.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಮಂಗಳವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
17 ಮಾರ್ಚ್, ಭಾನುವಾರ St. Patrick’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ
19 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಹಬ್ಬ
21 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter ಹಬ್ಬ
22 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ May Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
3 ಜೂನ್, ಸೋಮವಾರ June Bank Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಆಗಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರ August Bank Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ October Bank Holiday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ St. Stephen’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ