Ireland Holidays 2019 and Observances 2019

Get here the updated list of Ireland Holidays 2019 and Observances 2019.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, મંગળવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
17 માર્ચ, રવિવાર St. Patrick’s Day રાષ્ટ્ર દિવસ
19 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
21 એપ્રિલ, રવિવાર Easter તહેવાર
22 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
6 મે, સોમવાર May Day રાાષ્ટ્રીય રજા
3 જૂન, સોમવાર June Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
5 ઑગસ્ટ, સોમવાર August Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ઑક્ટોબર, સોમવાર October Bank Holiday રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર St. Stephen’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ