Hong Kong Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Hong Kong Holidays 2025 and Observances 2025.

ದಿನಾಂಕ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾರ
1 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
29 ಜನವರಿ, ಬುಧವಾರ Chinese Lunar New Year’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
14 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ Valentine’s Day ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Tomb Sweeping Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
18 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
19 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
20 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
21 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
1 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Labour Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
5 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Buddha’s Birthday ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
11 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
31 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Dragon Boat Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
15 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
1 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Hungry Ghost Festival ಹಬ್ಬ
1 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ National Day of the People’s Republic of China ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
6 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಸೋಮವಾರ Mid-Autumn Festival ಹಬ್ಬ
7 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Day after Mid-Autumn Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
18 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶನಿವಾರ Confuciu’s Birthday ಹಬ್ಬ
29 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಬುಧವಾರ Chung Yeung Festival ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Halloween ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಗುರುವಾರ Christmas Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Boxing Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಬುಧವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ

ರಜೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ